logo top right
Vår specialitet är reparationer och ombyggnad av träbåtar men vi har många strängar på vår lyra: -stål och mekaniska arbeten
-motorinstallationer
-blästring av stålbåtar
-högtrycksmålning
-reparationer av plastbåtar
-försäkringsarbeten
Återförsäljare för Iveco marinmotor,
säljer även Volvo Penta.

Med vår varvsbåt Neptun är vi anslutna till Stockholm Radio sjöassistans.

 [2/8] 

Ulf arbetar med kölbyte på fisketrålare
Ulf i arbete med kölbyte på en fisketrålare.
Ekenäs, 2001