logo top right


I vår stocksåg från 1912 kan vi såga stockar som är upp till 115 cm i diameter.
Så här fungerar stocksågen
 [7/8] 

Ekenäs, 2001